Časy odletů

Informujte klienty o plánovaném odletu na dovolenou a o čase příletu zpět.