Obchodní případy

Nyní jsou veškeré činnosti jednotlivého případu evidovány na jednom místě a máte tak komplexní přehled o průběhu případu.

Obchodní případ si můžete nazvat libovolně a přiřadit ho buďto k již existující poptávce ze systému (psaním aktivujete našeptávač) nebo založíte poptávku novou. Obchodní případ můžete přidělit konkrétnímu pracovníkovi a nastavovat status/fázi, ve které se případ nachází.

Ze sekce poptávky je možné přímo vyhledávat zájezdy (pozor, v rámci urychlení vyhledávání nejsou aplikována všechna zadaná kritéria. Výsledky je však následně možné upřesňovat).

K obchodnímu případu můžete přiřadit existující rezervaci provedenou v systému nebo přidat rezervaci vytvořenou telefonicky či jiným způsobem. V přehledu vidíte do kdy je rezervace platná.

Přidávat můžete faktury od CK nebo jiného dodavatele s vyčíslením provize, možnosti jejího fakturování a rozdělením plateb za služby s uvedením dat splatnosti. Systém Vás automaticky upozorní na nutnost úhrady faktur a také možnosti fakturování provize.

Klientovi nebo jeho zaměstnavateli můžete vystavit fakturu a taktéž fakturovat provizi cestovní kanceláři a to i za více klientů.

Přehledně zadáváte a sledujete platby klienta a to jak hotovostní, tak i bezhotovostní. Systém opět upozorňuje na nutnost úhrady.

U každého obchodního případu je k dispozici přehled zaslaných nabídek pro daný obchodní případ, možnost zadávání úkolů, poznámek, a nahrávání dokumentů.